ZBOR ČLANOV PVD SEVER POSAVJE

REDNI LETNI ZBOR

Anton Gašparič

Dne 21.02.2020 s pričetkom ob 17.00 uri je v prostorih OŠ Leskovec pri Krškem potekal redni letni zbor članov PVD SEVER Posavje. 

V petek, dne 21.02.2020 s pričetkom ob 17.00 uri je v prostorih OŠ Leskovec pri Krškem potekal redni letni zbor članov PVD SEVER Posavje ( skrajšano Društvo Sever Posavje ).

Po zaigrani slovenski himni s strani kvinteta trobil Policijske godbe, je imel pozdravni govor predsednik društva Roman KRŽAN. 

Sledila je izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije. Delovno predsedstvo je ob izvolitvi zasedlo svoje mesto in pričelo z delom. Sledilo je podelitev priznanja Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, katerega je prejela ravnateljica šole. Priznanje sta podelila predsednik Roman KRŽAN in podpredsednik Vladimir BEZJAK. 

Nato so bili izvoljeni ostali organi zbora ( zapisnikar, volilna komisija, overovitelja zapisnika). Sledila so poročila verifikacijske komisije, poročila o delu društva in finančno poročilo za leto 2019, poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. 

V nadaljevanju je predsednik društva Roman KRŽAN predstavil finančni načrt za leto 2020, sekretar Anton VODOPIVEC pa je predstavil program dela za leto 2020.

Zaradi odstopa blagajničarke Pavle SOTOŠEK je bil na zboru soglasno izvoljen nov član UO in blagajnik Milan LUZAR. 

Na zboru članov so bili predstavljeni tudi novi člani PVD SEVER Posavje, pridružilo se nam jih je 8, tisti, ki so bili prisotni na zboru, so prejeli članske izkaznice.

Sledili so pozdravni govori vabljenih gostov, zatem pa družabno srečanje.