Voščilo Predsednika ZPVD Sever

ZPVD Sever

Spoštovane veteranke in veterani, 

 izteka se leto 2020, ki si ga bomo zapomnili predvsem zaradi COVID-19, ki nam je onemogočil oziroma omejil naše delovanje oziroma aktivnosti. Veseli me, da smo kljub omejitvam zaradi epidemije uspeli izvesti večino aktivnosti, ki smo jih imeli v svojih programih. Mnoge aktivnosti smo zato izvajali na način, ki so ga nam dopuščale zdravstvene razmere.  

Zaradi tega ne bomo mogli organizirati tradicionalnih prednovoletnih srečanj. Upam, da te razmere ne bodo trajale v nedogled in da bomo v prihajajočem letu lahko izvedli podobna srečanja, športne in druge prireditve. Na ta način bomo lahko nadaljevali z medsebojnim druženjem, ki je še kako pomembno za ohranjanje in vzdrževanje dobrih ter tovariških medsebojnih odnosov. 

Neglede na turbulentne čase pa smo uspeli, da se je delno spremenil zakon o vojnih veteranih, ki omogoča veterankam in veteranom ob določenih pogojih klimatsko zdravljenje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje tudi za tiste, ki ste dopolnili starost 50 let. Z zakonom o organiziranosti in delu v policiji pa se je ustrezno rešil stanovanjski problem za vojne veterane, ki stanujejo v službenih stanovanjih.  

Ob božičnih praznikih vam želim vse lepo in dobro, v novem letu 2021 pa predvsem veliko zdravja, zadovoljstva in sreče, ki v zadnjem času zelo pomembno kroji naše zadovoljstvo oziroma vpliva na naše zdravo in človeka vredno življenje.  

dr. Tomaž Čas 
Predsednik ZPVD Sever