Virtualna proslava ob spominskemm dnevu ZPVD

PVD Sever-Posavje

Spoštovani!

Aktualne zdravstvene razmere v Sloveniji so nam onemogočile skupno praznovanje Spominskega dneva Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki ga praznujemo 1. decembra v spomin na aktivnosti organov za notranje zadeve v akciji Sever v letu 1989

Da pa naš praznik ne bo minil neopaženo, smo pripravili krajšo virtualno proslavo, v kateri sta nas nagovorila predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas.

 

 

Lep pozdrav,

 

Anton Pozvek

Generalni sekretar ZPVD Sever

 

 

32 let akcije Sever

Aktualne epidemiološke razmere v Sloveniji so nam onemogočile skupno praznovanje Spominskega dneva Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki ga praznujemo 1. decembra v spomin na aktivnosti organov za notranje zadeve v akciji Sever v letu 1989. Da pa naš praznik ne bo minil neopaženo, smo pripravili krajšo virtualno proslavo, v kateri sta nas nagovorila tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas.
Samostojna Slovenija ni nastala sama od sebe. Ni bila dana kot posledica razvoja dogodkov – mimo in neodvisno od nas. V zgodovino je zapisano mnogo pomembnih dejstev, in eno izmed njih je, da so prvega decembra 1989 organi za notranje zadeve in znotraj njih slovenska milica suvereno in odločno pokazali, da se Slovencem vendarle lahko uresničijo sanje o lastni državi – samostojni, neodvisni in suvereni.
Slobodan Milošević je pred 30 leti želel vse in še več. S svojimi unitarističnimi težnjami je Jugoslavijo spreminjal v veliko Srbijo. Z dobro organiziranimi in vodenimi mitingaši in s prevaro, da se dogaja ljudstvo, je Jugoslavijo spreminjal v veliko Srbijo. Padla je Črna gora, padlo je Kosovo, padla je Vojvodina. Z napovedanim mitingom resnice je ustrahoval tudi Slovenijo, a takrat so se naši organi z odlično vodeno in izvedeno akcijo, poimenovano Sever, uprli in zagotovili red, varnost in mir – tako so preprečili pot več deset tisočim demonstrantom v Slovenijo.
Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji veljata red in zakon in da demokratizacija poteka zakonito in organizirano. Zaščiteni so bili demokratični procesi v Sloveniji, ki so nato omogočili demokratične volitve in nastanek samostojne in neodvisne države Slovenije.
V Sloveniji so bili angažirani vsi organi za notranje zadeve, kriminalistična služba je bila na terenu skupaj z milico, državna varnost je skrbela za informacije, logistika in oskrba enot na terenu je bila v polni pripravljenosti, v Policijski akademiji so bile stacionirane rezervne enote milice. V akcijo je bilo vključenih okoli 6.500 pripadnikov aktivne in rezervne sestave organov za notranje zadeve.
Železničarji so odpovedali prevzemanje vseh vlakov iz drugih republik. Strojevodje so se odločili, da vlakov ne bodo vozili. V pripravljenosti so bili Univerzitetni klinični center Ljubljana in drugi zdravstveni zavodi, zapori...

Mitingu resnice se je odločno in enotno reklo NE. Sever je ostal in obstal.

Posebnost takratne akcije Sever je prav v tem, da kljub polnemu angažiranju in nedvoumnemu končnemu uspehu mnogi pravijo, da je sploh ni bilo. Ni bilo ne ducatov privedenih k sodnikom za prekrške, ni prišlo do množične uporabe prisilnih sredstev, ni bilo niti ene modrice, kaj šele kaplje krvi …
Ker mitinga resnice v Ljubljani ni bilo, to ne pomeni, da je šlo le za nekakšno vajo takratne posebne enote milice in organov za notranje zadeve. Akcija je tekla, v njej pa niso sodelovale le posebne enote milice, ampak vsi organi za notranje zadeve, podpirali pa sta jih slovenska politika in slovenska javnost. Odločeni, da svojo nalogo opravijo strokovno, brez napak. Opravljeno je bilo veliko delo, ki je javnosti ostalo nevidno.

V Združenju Sever, ki si je ime nadelo prav po tej akciji, smo prepričani, da je prav zato nujno, da ti dogodki ne izginejo iz kolektivnega spomina. Prihodnje generacije bodo namreč zgodovino cenile tudi po tem, kar bodo videle, slišale in prebrale. Zato je naša dolžnost, da vedenje o takratnih dogodkih ohranimo živo, da spomini ne bodo samo za tiste, ki pozabljajo.