Ustvarjena Facebook stran Združenja Sever

Združenje Sever

V sklopu aktivnosti za obeležitev 30. Obletnice akcije Sever je ustvarjena FB stran Združenja Sever. Všečkaj...deli...

Združenje Sever je bilo ustanovljeno 26. marca 1994 v Novem mestu kot enovito društvo za celotno državo. 23. maja 1998 se je preoblikovalo v zvezo policijskih veteranskih društev (krajše ime: Zveza društev Sever). Združuje člane, ki so v letih 1989-1991 kot pripadniki organov za notranje zadeve Republike Slovenije, ali kot prostovoljci sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in v vojni za Slovenijo leta 1991. 

Je prostovoljno, veteransko, politično neodvisno in domoljubno združenje, ustanovljeno leta 1994. Je pravna oseba zasebnega prava, ki kot nevladna organizacija, deluje v javnem interesu. Danes šteje 12 policijskih veteranskih društev in preko 6500 članov.

Povezava: https://www.facebook.com/ZdruzenjeSever