Soorganizacija proslav 25.6.2021 in 28.6.2021.

PVD Sever

PVD Sever-Posavje je soorganiziralo proslavi ob 30. obletnici vzpostavitve MKT 5 in dnevu državnosti. 

govor predsednikaDne 25.6.2021 je društvo, v soorganizaciji z Občino Brežice in Krajevno skupnostjo Jesenice na Dolenjskem, organiziralo proslavo, na kateri smo obeležili državni praznik in 30.obletnico
postavitve MKT 5. Slavnostni govornik je bil Branko CELAR, upokojeni načelnik Oddelka za mejne zadeve in tujce. v RSNZ RS.  Proslave sta se udeležila župana Brežic in Kostanjevica na Krki, gospoda Ivan MOLAN, ki je pozdravil prisotne in Ladko PETRETIČ.Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem se zahvaljujemo za vso logistično pomoč pri pripravi in izvedbi proslave.

Dne 28.6.2021 je društvo v soorganizaciji z OZVVS Brežice in Vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki, organiziralo proslavo s katero smo obeležili dogodka izpred tridesetih let.
Dva minometna oddelka 228.čete za bojno podporo TO Krško sta 27.6.1991, nekaj po 20.00 uri ,izstrelila na letališko stezo takratnega vojaškega letališča 10 minometni min.
Naslednji dan, 28.6.1991, so piloti in drugo tehnično osebje prestopili v vrste slovenske milice in TO. Ko je zadnji vojak JLA zapustil dne 25.10.1991 vojaško letališče v Cerkljah ob Krki je vojašnico prevzela slovenska TO. V letošnjem letu vojašnica praznuje 30 let delovanja v Cerkljah ob Krki. Na proslavi smo se spomnili tudi dogodka izpred 78 let, ko so borci Cankarjeve brigade napadli takratno letališčev uporabi nemških nacističnih sil.

Prisotne je v imenu občine Brežic pozdravila podžupanja Mila LEVEC, prisostvoval pa ji je tudi župan občine Kostanjevica na Krki Ladko PETRETIČ. Poleg pilotov, ki so že omenjenega datuma zapustili JLA,je proslavi prisostvoval Vinko ČANČAR, ki je poveljeval minometnemu napadu na takratno vojaško letališče.Slavnostni govornik je bil poveljnik Vojašnice Jerneja Molana polkovnik Janez GAUBE.

Vodstvo Policijskega veteranskega društva Sever se zahvaljuje vsem nastopajočim na proslavah ter posebej povezovalcema programa.