Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju-obvestilo

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 78 z dne 19.7.2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki odpravlja dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Državni zbor je sledil predlogu »Golobove« vlade in ohranil pravico vojnih veteranov, da bo Republika Slovenija tudi v bodoče zavezana za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka za zavarovane osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pravico do zdravstvenega varstva po predpisih o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja (novi 2. odstavek 48. člena).

 Z dnem začetka uporabe tega zakona (1. 1. 2024) se smiselno spremeni tudi prvi odstavek 15. člena Zakona o vojnih veteranih.    

 Za vojne veterane, ki jim dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačuje država, so razna obvestila zavarovalnic, ki jih prejemajo, brezpredmetna, zato upravičenci-vojni veterani naj ne nasedajo ponudbam teh zavarovalnic.

 To obvestilo širite med člani vaših društev, ker v tej zvezi še vedno naslavljajo vprašanja na Zvezo društev Sever.

 

Anton Pozvek

Generalni sekretar ZPVD Sever

M: 041 725 397