Organizacija ekskurzije v Park vojaške zgodovine v Pivki dne 11. in 14.10.2022

Sever-Posavje
Policijsko veteransko društvo Sever Posavje  je v sklopu obeleževanj državnega praznika Dneva suverenosti sprejelo odločitev, da dijakinjam  in dijakom iz brežiških srednjih šol, katere obiskujejo dijakinje in dijaki iz celotnega Posavja, omogoči ekskurzijo v Park vojaške zgodovine v Pivki. Ekskurziji je v celoti organiziralo Policijsko veteransko društvo Sever Posavje. Posebna zahvala pa gre vodstvu Zveze policijskih veteranskih društev Sever, katero je v celoti poplačalo stroške  ekskurzij  (plačilo prevoza, plačilo vstopnine)  dne 11.10.2022 in 14.10.2022. Z opisano dejavnostjo uresničujemo cilje zapisane v društvenem statutu, saj odraščajočo generacijo, rojeno že v samostojni Sloveniji, seznanjamo z vrednotami, na katerih je temeljilo delovanje organov za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v času osamosvajanja Slovenije in med osamosvojitveno vojno za Slovenijo. S tem ohranjamo spomin na vlogo in aktivnosti organov za notranje zadeve in predvsem širitev in krepitev domoljubja odraščajoče generacije. Veseli nas tudi, da smo pedagoškim delavkam pomagali, da dijakinjam in dijakom čimbolj nazorno predstavijo obvezni vsebinski sklop v 3. letnikih srednjih šol z nazivom Aktivno državljanstvo.
 
Roman Kržan, predsednik PVD Posavje

⇒Zapis strokovno izobraževalnega centra Brežice:  

Pod sponzorstvom Društva Sever Posavje je del dijakov obiskal Muzej vojaške zgodovine v Pivki. 92 dijakov in 6 spremljevalcev je odšlo na pot z dvema avtobusoma v jutranjih urah in se iz Brežic napotilo v Pivko. Ogled muzeja je bil nadgradnja razstave v šolski avli, ki so jo prav tako pripravili v društvu Sever Posavje in je dijakom orisala dogodke osamosvojitvene vojne ter vlogo policije v njej. Dijaki so pokazali zanimanje za izbrano tematiko, hkrati pa sami dejal, da so se naučili veliko novega o lastni državi. Spodaj prilagam besede ene od dijakinj, ki je bila na strokovni ekskurziji ter je strnila vtise v kratkem zapisu:
"Dijaki oddelkov 3.Av, 3.Ae, 2.At in 2Ap Strokovno izobraževalnega centra Brežice,smo si v torek, 11.10.2022, pri predmetu aktivno državljanstvo (AKD), ogledali
vojaški muzej v Pivki. Razdeljeni v dve skupini, smo si ločeno pod spremstvom vodičev, ogledali zunanji innotranji del muzeja. Predstavljeno nam je bilo veliko različnih vozil iz časa druge svetovne vojne (tanki, letala, čolni, podmornica...), osamosvojitvena vojna za Slovenijo in pa življenje, vloge ter naloge vojakov in vseh prisotnih v vojski. Dan smo preživeli v čudovitem vremenu in dobri družbi, odnesli pa smo veliko novih informacij. Dijaki smo bili nad ogledom zelo navdušeni in ga priporočamo tudi za naslednje generacije."

 

 

Ines PŠENIČNIK, profesorica na SIC Brežice.