Pohod po poteh tajnih skladišč orožja in streliva, 22.4.2017

Miha Molan

Policijsko veteransko društvo SEVER Posavja je v soboto dvaindvajsetega marca organiziralo drugi spominski pohod veteranov 91.

Policijsko veteransko društvo SEVER Posavja je v soboto dvaindvajsetega marca organiziralo drugi spominski pohod veteranov 91. Pohod je bil namenjen obisku dveh domačij, pri katerih je bilo v času osamosvojitve Slovenije tajno skladišče orožja oziroma streliva takratnih organov za notranje zadeve. Pohoda se je udeležiolo 35 pohodnikov in razen policijskih veteranov so se pohoda udeležili predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze slovenskih častnikov in nekaj občanov. Pohodniki so obiskali družino Drešar – Antolinc v Senušah in družino Božičevih v Kobilah, kjer so obudili spomin na dogodke pred šestindvajsetimi leti ter se obema družinama zahvalili za takratno nadvse domoljubno, tvegano in hrabro ravnanje. Na obeh objektih, v katerih je bilo hranjeno orožje oziroma strelivo takratne milice, sta nameščeni spominski plošči, ki ju je odkrilo Policijsko veteransko društvo Sever Posavja v letih 2010 in 2012 Med pohodom so udeležence prijazno sprejeli pri Pirc Alojzu v kraju Ravni in pri zidanici Jožeta Arha v Nemški gori. Zaključek pohoda in prijetno veteransko druženje je bilo pri Božičevih na Kobilah.
Policijsko veteransko društvo SEVER tudi na tak način neguje spomin na pomembne dogodke iz naše polpretekle zgodovine in predstavlja hrabre in nesebične občane, ki so v odločilnih trenutkih za slovesnko osamosvojitev storili tako pomembno domoljubno dejanje. Veterani se zahvaljujemo za prijazen sprejem, gostoljubje ter pogostitev drižinam Drešar – Antolinc, Božičevim, Pirčevim in Arhovim.

 

 


Božičevi

Božičevi

Božičevi v Kobilah 2 pred objektom v katerem je bilo hranjeno strelivo v letu 1991 in na to spominja spominska plošča

Drešarjeva in Antolinčevi

Drešarjeva in Antolinčevi

Drešarjeva in Antolinčevi pred svojo hišo v Senušah 37, na kateri spominska plošča spominja na hrambo orožja v letu 1991.