PMP Dobova - Otvoritev spominske sobe

PVD Sever- Posavje

OTVORITEV SPOMINSKE SOBE OB 20. OBLETNICI AKCIJE SEVER
V DOBOVI NA PMP DOBOVA, 1.12.2009

Pobudnik za postavitev spominske sobe v novem objektu Mednarodnega mejnega prehoda  na železnici v Dobovi je bil v letu 2007 takratni komandir PE, g. Igor Petelinc. Z navedeno idejo so se strinjali tudi člani Upravnega odbora PVD Sever Posavje in zadevo uvrstili na plan dela za leto 2008. Ker pa smo v navedenem letu imeli velike izdatke pri postavitvi spominskih obeležij v Občini Sevnica, pričakovanih sredstev iz lokalnih skupnosti preko javnih razpisov pa društvo ni prejelo v zadostni meri, je naloga ostala neizpolnjena. Tako smo v letu 2009 v okviru počastitve 20. obletnice Akcije Sever planirali in izvedli neuresničeno nalogo, in sicer 1.12.2009 ob 13.00 uri v Dobovi je bila krajša svečanost ob postavitvi zgodovinskega pregleda dogajanja na "južni meji", kjer so miličniki takrat še skupne države Jugoslavije na ŽP Dobova izvajali poostreno kontrolo kot "miličniki opazovalci" ob večjih praznikih ( božič, novo leto, velika noč) kadar so se iz držav današnje EU vračali zdomci na začasnem delu v tujini.
V letu 1989, ko je bilo glede na stanje v družbi (SFRJ) odločeno, da Republika Slovenija ne bo dovolila na svojem ozemlju izvajanja"jogurtne revolucije", katero so nam prinašala "mirovniki" kova Kerkes, in ostali iz bratskih republik Srbije, Črne Gore, AP Kosova, Vojvodine… , so se po odločitvi političnega vodstva Republike Slovenije in pisne uredbe republiškega sekretarja, tov. ERTL Tomaža o prepovedi zbiranja in druženja za občane na območju  takratne UNZ Krško zbrali pripadniki ONZ iz Murske Sobote, Maribora, Celja, Slovenj Gradca več kot 600 miličnikov, kriminalistov, krim-tehnikov, rezervnih miličnikov in velik del teh sil milice je bil zbran tudi v Dobovi.
V letu 2004  smo ob 15. obletnici Akcije Sever v Dobovi imeli otvoritev spominskega obeležja na navedene dogodke. Po dokončni izgradnji novih objektov na območju Železniške postaje Dobova za potrebe Carine, Policije in Slovenskih železnic je takratni komandir PMP Doba, g. Petelinc Igor dal pobudo o postavitvi spominske sobe  z zgodovinskim pregledom dogodkov razvoja Železniške postaje dobova, aktivnostih milice v letu 1989  ter vzpostavitev schengenske meje na območju PU Krško.
Vodstvo društva se je z navedenim predlogom strinjalo, zataknilo pa se je pri finančnih virih s katerimi smo tako kot vsa društva v veliki meri odvisni od dotacij lokalnih skupnosti, oz. ostalih donatorjev pri />uresničevanju nalog.
V letu 2009 smo dokončno zaključili idejni projekt in zadevo, 1.12.2009, tudi uradno odprli s pregledom določenih dokumentov iz Akcije Sever 1989, in pa pregled nastajanja največjega železniškega prehoda na tem območju JV EU, od kontejnerja do moderne zgradbe z vsemi možnostmi za zahtevno izvajanje nalog  v schengenskem režimu.
V sklopu same otvoritve se je predsednik društva, g. Vlado Bezjak zahvalil, g.Igorju Petelincu kakor tudi samostojnemu podjetniku, g.Miranu Resniku za vso materialno pomoč pri uresničitvi navedenega projekta s spominskimi zahvalami.

 

                                


Igor Petelinc, Komandir PMP Dobova

Igor Petelinc, Komandir PMP Dobova

Vlado Bezjak, Predsednik PVD Sever-Posavje

Vlado Bezjak, Predsednik PVD Sever-Posavje