Ogled tajnega skladišča orožja na Silovcu pri Sromljah, 19.5.2018

Roman Kržan

Policijsko veteransko društvo SEVER POSAVJE, Odbor Brežice, je dne 19.5.2018 organiziral pohod in ogled tajnega skladišča orožja in vojne lokacije takratne Postaje milice Brežice. Vojna lokacija postaje milice in eno izmed tajnih skladišč orožja sta bili med osamosvojitveno vojno v kraju Silovec pri Sromljah.

V sončnem sobotnem jutru smo se ob 09.00 uri zbrali na parkirišču gostinskega lokala Anice in Toneta KRANJČIČ, ki sta aktivno sodelovala v osamosvojitvenih procesih med letoma 1989 in 1991. Tone KRANJČIČ je veteran vojne za Slovenijo in aktivni član Policijskega veteranskega društva Sever Posavje.
Po opravljenih uvodnih formalnostih, je zbrane v imenu Sveta KS Sromlje pozdravil predsednik sveta Ferdo PINTERIČ in vsem pohodnikom zaželel prijetno bivanje v njihovi krajevni skupnosti in pozval prisotne, da se še večkrat srečamo in skupaj obudimo spomine na dogodke iz polpretekle zgodovine.
Iz parkirišča smo se napotili do domačije Toneta KOCJANA, kjer je bila v mesecih juniju in juliju 1991 vojna lokacija PM Brežice. Tu je pohodnike najprej pozdravil predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Posavje Rajko VEBER . O dogajanju v tistih časih je pohodnikom in domačinom vasi Silovec spregovoril takratni komandir postaje milice Zlatko PIRŠ. Lastniku domačije Tonetu KOCJANU ter drugim družinam iz Silovca in Sromelj se je zahvalil za pomoč pri delovanju postaje milice na vojni lokaciji. Lastnik domačije Anton KOCJAN je pozdravil pohodnike in se jim zahvalil, da so se udeležili pohoda. Povedal je, da je ponosen, da je takratno vodstvo postaje milice izbralo njegovo domačijo in kraj Silovec za delovanje v vojnih razmerah. Vsi vaščani so nesebično pomagali in omogočili policistom – takratnim miličnikom, tako aktivnim kot rezervnim, optimalne pogoje za delo. Po prijetnem obujanju spominov na dogodke iz junija in julija leta 1991 smo pohod nadaljevali še do tajnega skladišča orožja, katero je bilo nad vasjo Silovec, v gozdu na pobočju Trobojnika. Med vrnitvijo na izhodiščno točko pohoda smo se ustavili na domačiji MOLAN – FERENČAK. V juniju in juliju 1991so člani omenjene družine nudili vso podporo policistom-takratnim miličnikom na Silovcu. Za nesebično pomoč v tistih časih se jim je zahvalil Ludvik DIVJAK. Tako kot v letu 1991 so tudi tokrat člani družine MOLAN-FERENČAK poskrbeli vse pohodnike pogostili in nas pozvali na ponovno snidenje prihodnje leto.
Pohod smo nadaljevali in ga zaključili v prijetnem vzdušju pri gostiteljih Anici in Tonetu Kranjčiču.

 

                  Pohoda se je udeležilo 36 članov PVD Sever Posavje in domačini vasi Silovec.

 

                  Za izvedbo pohoda in pomoč pri organizaciji se posebej zahvaljujemo Anici in Tonetu Kranjčič, Tonetu Kocjanu in družini MOLAN-FERENČAK. Svoj delež so prispevali vsi govorniki in tudi vsi, ki smo se pohoda udeležili.