ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE NA OŠTRCU

Družina PIRC

Anton Gašparič

Odkritje spominske plošče pri družini Pirc, Oštrc, občina Kostanjevica na Krki, dne 18.10.2019.

spominska plošča

spominska plošča

Dne 18.10.2019 smo člani Društva SEVER Posavje ( PVD Sever Posavje ), pri družini Pirc na Oštrcu odkrili spominsko ploščo. Družina Pirc je v času osamosvojitve hranila v svoji zidanici orože in strelivo za potrebe takratne Postaje milice Krško ( PM Krško). Prireditve so se udeležili vodstveni delavci PU Novo mesto, takratni vodstveni delvci UNZ in PM Krško, ter vodstvo in člani društva Sever Posavje. Prav tako se je prireditve udeležilo precejšnje število krajanov in sorodnikov omenjene družine. Prireditev so popestrili učenci OŠ Kostanjevica na Krki, župan občine Kostanejvica na Krki, ter kvartet policijske godbe. Slavnostni govornik je bil takratni komandir PM Krško, g. Štefan Hren. Pokončani prireditvi je sledilo družabno srečanje.