Skupno posavsko praznovanje dneva državnosti, 21.6.2019