Organiziranost

UPRAVNI ODBOR  
Roman Kržan
Vlado Bezjak
Anton Vodopivec
Milan Luzar
Stane Zupančič
Bruno Potokar
Andrej Zbašnik
Djordje Vojaković
Sonja Molan
Anton Jermančič
Stane Kokove
Anton Gašparič
predsednik
podpredsednik
sekretar
blagajnik
član
član
član
član
članica
član
član 
član
   
NADZORNI ODBOR  
Stane Preskar
Sašo Jejčič
Darko Gerjevič
Branko Dolenšek
predsednik
član
član
član
   
ČASTNO RAZSODIŠČE  
Beno Dergan
Miha Molan
Stane Bogolin
Stane Oštir
Vinko Tuljak
predsednik
član
član
član
član