O nas

O nas

Policijsko veteransko društvo SEVER – POSAVJE je prostovoljno nepolitično združenje vseh udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve ali kot pripadniki drugih državnih organov ter prostovoljci, sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v priprave in vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. 

Imamo tudi Facebook stran, klkni na spodnji link:

https://www.facebook.com/drustvoseverposavje

Društvo poleg navedenih lahko združuje tudi vse tiste, ki želijo s včlanitvijo v društvo in osebnimi aktivnostmi pomagati h krepitvi osnovnih izročil društva.

Delujemo na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krkiin Sevnica, treh upravnih enot (Brežice,Krško,Sevnica) in štirih odborih: PP Brežice, PP Krško, PP Sevnica in PU Krško. 

Naše osnovno poslanstvo je seznanjanje strokovne in širše javnosti z vlogo in aktivnostmi Policije (takratne milice) v času demokratičnih procesov v Sloveniji in sicer o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije na območju Posavja. Za ohranjanje teh aktivnosti in dogodkov pridobivamo pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo in dajemo pobude za njihovo dokumentiranje in objave. Za obujanje spominov na čase osamosvojitvenih procesov pa organiziramo razne oblike strokovnih in drugih srečanj ter obeleževanj.

Nudimo vsestransko pomoč veteranom ter svojcem v vojni padlih in drugim pomoči potrebnim. Vse te aktivnosti se odražajo v letnih programih društva, kjer ne manjka tudi rekreativnih in športnih srečanj ter raznih drugih kulturnih in družabnih dogodkov.

Z akti društva, našim članstvom, letnimi programi ter vsemi dogajanji in pomembnimi odločitvami zbora članov ali upravnega odbora svoje člane sproti obveščamo preko lastne internetne spletne strani (www.sever-posavje.si) in FB strani:https://www.faceboock.com/drustvoseverposavje/ ali s pisnimi sporočili po pošti.